Водянська громада
Запорізька область, Василівський район

Вакансії

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру»,   рішенням тридцять п’ятої сесії сьомого скликання Водянської сільської ради від 21 листопада 2019 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради», на виконання Розпорядження Водянського сільського голови від 25 листопада 2019 року №80а-о «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» повідомляємо наступне.

Згідно протоколу засідання комісії з конкурсного відбору директора комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради від 15 січня 2020 року №3, конкурсна комісія внесла пропозицію на сесію Водянської сільської ради щодо призначення на посаду директора комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради Корж Надію Богданівну.

 

 

 

 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру»,   рішенням тридцять п’ятої сесії сьомого скликання Водянської сільської ради від 21 листопада 2019 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради», на виконання Розпорядження Водянського сільського голови від 25 листопада 2019 року №80а-о «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» повідомляємо наступне.

На участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КЗ «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради документи подав один претендент, а саме:

 • Корж Надія Богданівна, 1981 року народження, зареєстрована за адресою вул.. Центральна, буд. 6, с. Калинівка, Веселівський район, Запорізька область, фактичне місце проживання: вул.. Миру, 3/1, с-ще Заповітне, Кам’янсько-Дніпровський район, Запорізька область. Має диплом за фаховою спеціальністю «Народна художня творчість» з кваліфікацією - організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, організатор театралізованих народних свят і обрядів, керівник аматорського театрального колективу. Стаж роботи у сфері культури на керівних посадах 03 роки 05 місяців, працювала директором Калинівського сільського будинку культури Веселівського району та директором будинку культури Зеленогаївської сільської ради Веселівського району.

Пропозиції та зауваження щодо кандидатури на заміщення вакантної посади директора КЗ «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської сільської ради всі бажаючі можуть подати протягом семи днів з дня оприлюднення даного оголошення (02.01.2020р.) на електронну адресу виконавчого комітету Водянської сільської ради             sel-sovet@i.ua.

Конкурсний відбір на посаду директора комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр культури і дозвілля» Водянської  сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області відбудеться за допомогою двох засідань конкурсної комісії.

Перше засідання конкурсної комісії для перевірки документів поданих претендентом на зайняття вакантної посади директора та прийняття рішення про допущення претендента до конкурсу відбудеться 09 січня 2020 року об 11.00 годині.

Друге засідання конкурсної комісії щодо заслуховування конкурсної пропозиції учасника конкурсу, проведення з ним співбесіди, врахування відповідності учасника конкурсу та її конкурсної пропозиції встановленим вимогам; відбирання шляхом голосування щодо кандидатури і внесення відповідного подання керівникові органу відбудеться 15 січня 2020 року о 14.00 годині.

 

Виконавчий комітет Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 

 • начальника відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

 

Особи, які претендують на зайняття вищезазначеної посади, повинні знати:

Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування» інші закони України, укази та розпорядження Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; правила ділового етикету, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування, практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

Особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), без вимог до стажу роботи.

 

 • спеціаліста І категорії фінансового відділу виконавчого комітету Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Особи, які претендують на зайняття вищезазначеної посади, повинні знати:

 • Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Бюджетний кодекс України, інші закони України, укази та розпорядження Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; правила ділового етикету, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування, практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.
 • Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:
 • Особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я голови конкурсної комісії заяву, до якої додається:

 • заповнена особова картка (П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копія документа про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларація осіб уповноважених на виконання функцій держави за минулий рік, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції» (електронний варіант);
 • копії документа, який посвідчує особу громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Усі копії вищезазначених документів засвідчуються нотаріально чи в іншому установленому законодавством порядку.

Термін прийняття конкурсною комісією заяви – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці звертатися до виконавчого комітету Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, за адресою: село Водяне, вул. Миру,145А (другий поверх, приймальня), телефон: 5-11-40.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя», Розпорядження Водянського сільського голови від 27 березня 2018 року №20-оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області.

НАЗВА УСТАНОВИ:Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: 71316, вул. Гвардійська, 141, с. Водяне, Камʼянсько-Дніпровський район, Запорізька область.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: головний лікар комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області.

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ:  5 років.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:Повнавищаосвіта (спеціаліст, магістр) за напрямкомпідготовки «Медицина». Проходженняінтернатури за однієюзіспеціальностеймедичногопрофілю з наступноюспеціалізацією з «Організації і управлінняохороноюздоров’я». Підвищеннякваліфікації (курсиудосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявністьсертифікаталікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційноїкатегорії з цієїспеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 7 років. Вільневолодінняукраїнськоюмовою.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ:посадовий оклад 4546,00 грн. відповідно до спільного наказу Міністерствапраці та соціальноїполітикиУкраїни і Міністерстваохорониздоров’явід 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праціпрацівниківзакладівохорониздоров’я та установсоціальногозахистунаселення» та інші доплати та надбавки відповідно до чинного законодавства.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:

1) копію паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііззазначеннямосновнихмотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

3) резюме у довільнійформі;

4) автобіографію (у випадках, визначенихзаконодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковийступінь, вченезвання, кваліфікаційнукатегорію, підвищеннякваліфікації, якіпідтверджуютьвідповідність претендента кваліфікаційнимвимогам до керівника закладу охорониздоров’я, а такожкопіютрудової книжки абоіншихдокументів, щопідтверджуютьдосвідроботи;

6)згоду на обробкуперсональнихданихзгідно з додатком 2Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

7) конкурснупропозиціюпроекту плану розвитку комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області на три роки у паперовій та електроннійформі (обсяг до 15 сторінок друкованого тексу в паперовій формі);

8) довідку МВС про відсутністьсудимості;

9) медичнідовідки про стан здоров’я, щодоперебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічномузакладіохорониздоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10)попередженнястосовновстановленихЗаконом України“Про запобіганнякорупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

11)заяву про відсутність у діях особи конфліктуінтересівзгідноіздодатком 4Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

12) підтвердженняподаннядекларації особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за минулийрік (відповідно до абзацу першогочастинитретьоїстатті 45 Закону України “Про запобіганнякорупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Водянської сільської ради.

Документи приймаються: з 29 березня 2018 року до 12 квітня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: вул. Миру, 145А, с. Водяне, Камʼянсько-Дніпровський район, Запорізька область, Приймальня виконавчого комітету Водянської сільської ради.

Довідки за телефоном: 51140.

Адреса електронної пошти для довідок:sel-sovet@i.ua.

Дата і місце проведення конкурсу: 17 квітня 2018 року о 9.00 годині, за адресою:вул. Миру, 145А, с. Водяне, Камʼянсько-Дніпровський район, Запорізька область, у приміщенні Водянської сільської ради.

 

СТАТУТ,СТРУКТУРА ТА КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВОДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАМʼЯНСЬКО-ДНІІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

 

 

 

Фото без опису

Фото без описуФото без описуФото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь