A A A K K K
для людей із порушенням зору
Водянська громада
Запорізька область, Василівський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Водянської сільської ради

Дата: 29.01.2021 13:56
Кількість переглядів: 1758

 

                                  Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням виконкому №1-2

Від  19.01.2021 рік

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок видачі довідок  виконавчим комітетом

Водянської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

         Порядок видачі довідок  виконавчим комітетом Водянської сільської  ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного, Житлового та Земельного  Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про особисте селянське господарство», Указу Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», книг погосподарського обліку сіл Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селища Заповітного, з метою врегулювання питань видачі документів, які засвідчують місце реєстрації (проживання) громадян,  склад сім’ї, місце реєстрації і склад сім’ї  для оформлення субсидії на комунальні послуги,  місце реєстрації і склад сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, склад сім’ї з годувальником на момент його смерті, факт догляду за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років, склад сім’ї померлого, про спільне ведення домогосподаства , про пічне опалення будинку, про відсутність чи наявність будівель на земельній ділянці,  про наявність земельної ділянки, про наявність особистого селянського господарства, про участь в приватизації житла.

         Для цілей однозначного розуміння положень цього Порядку слід визначити наступні терміни:

         - непрацездатна особа – особа, яка досягла встановленого законом пенсійного віку або визначена особою з інвалідністю;

         - малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років;

         - неповнолітня особа – фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;

          - утриманець – член сім’ї заявника або померлого годувальника (малолітня, неповнолітня, непрацездатна  особа), який перебуває (перебував) на його повному утриманні або одержував від нього допомогу (якщо заробітна плата, пенсія, інші доходи утриманця не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом), яка є (була) постійним і основним джерелом засобів до існування.

 

2. Порядок видачі довідок

 

         Видача довідок проводиться посадовими особами виконавчого комітету Водянської сільської ради відповідно до посадових обов’язків. Довідки видаються на підставі пред’явлених необхідних документів та в разі відсутності суперечностей в них.

       Довідки видаються в довільній формі (крім типових, що затверджені Кабінетом Міністрів України та іншими нормативно – правовими актами України).

      Довідка підписується сільським  головою або уповноваженою ним особою, а за їх відсутності – першим заступниками сільського голови,  та особою, відповідальною за видачу довідки, на території старостинських округів – старостами Дніпровського, Нововодянського, Заповітненського старостинських округів та особою, відповідальною за видачу довідки.  Вказується дата та номер реєстрації довідки на штампі виконавчого комітету, який розміщується в лівому верхньому куті та скріплюється печаткою виконавчого комітету сільської ради.

 

2.1. Довідка про місце реєстрації

Видається на підставі відміток про реєстрацію у паспорті громадянина України та відомостей з Єдиного демографічного реєстру по селах: Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному.Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

        

2.2. Довідка про фактичне місце проживання

Видається на підставі паспорта громадянина України,  погосподарських  книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території, який володіє інформацією про фактичне місце проживання особи.  

         Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

 

2.3. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб

         Видається на підставі паспортів громадян України всіх повнолітніх членів сім’ї (при необхідності), зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку), свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї (при необхідності), погосподарських книг  та даних земельно-кадастрової  книги по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, якщо дитина під опікою – на підставі документів про встановлення опіки,  за затвердженою формою, .

Видається для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення.

        

 

2.4. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб

         Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, погосподарських книг  по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітномузаяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території, що володіє інформацією з предмету видачі довідки (за необхідності).

         Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

 

 

2.5.  Довідка про реєстрацію громадянина за даною адресою та склад сім’ї на день його смерті

         Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), погосподарських  книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, свідоцтва про смерть члена сім’ї.        

          Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України та у разі необхідності за місцем вимоги.

 

2.6. Довідка про проживання громадянина за даною адресою та ведення спільного домогосподарства з померлим.

Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), погосподарських  книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, свідоцтва про смерть члена сім’ї, заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території , що володіє  інформацією з предмету видачі довідки.

          Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України та у разі необхідності за місцем вимоги.

 

2.7. Довідка, яка засвідчує, що чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого зайняті доглядом за дитиною до досягнення нею (ними) 8 років

         Видається у відповідності до  Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами).

         Видається на підставі паспорта громадянина України -  заявника, свідоцтва про смерть померлого годувальника, свідоцтва про народження дитини (дітей) померлого годувальника, документів, підтверджуючих родинні стосунки з заявником, заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території що володіє інформацією з предмету видачі довідки, якщо встановлена опіка – на підставі документа про опіку.       

Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України.

 

2.8. Довідка про пічне опалення будинку

Видається на підставі паспорту громадянина України, погосподарських  книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території , що володіє  інформацією з предмету видачі довідки.

         Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

 

2.9. Довідка про реєстрацію громадянина за даною адресою та склад сім’ї на день його смерті (для відкриття спадщини)

 Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, погосподарських книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, свідоцтва про смерть спадкодавця.

         Видається для пред’явлення до нотаріальної контори.

 

2.10. Довідка про проживання дітей з батьками

 Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, погосподарських книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, свідоцтва про народження дітей, заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території, що володіє інформацією з предмету видачі довідки (за необхідності).

         Видається для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення.

 

2.11. Довідка про володіння чи користування земельною ділянкою

Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, даних земельно-кадастрової  книги по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному.

         Видається за місцем вимоги.

 

         2.12. Довідка про те, чи являється заявник членом особистого селянського господарства чи не являється  

Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, даних земельно-кадастрової  книги по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному .

Видається до центру зайнятості населення.

 

 

2.13. Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма № 3 ДФ)

Видається на підставі письмової  заяви землевласника, копії паспорту громадянина України – заявника, копій правових документів на земельну ділянку, погосподарських  книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному, відповідно до Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок, затвердженого Наказом міністерства доходів і зборів України 17.04.2014 № 32.

         Видається за місцем вимоги.

 

        

2.14. Довідка- громадська характеристика

 Довідка – громадська характеристика видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, на підставі запиту з правоохоронних та судових органів , заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території, що володіють інформацією з предмету видачі довідки (за необхідності).

Довідка - характеристика на засудженого з випробувальним терміном, на порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, на засудженого до громадських робіт видається на підставі  паспорту громадянина України – заявника, на підставі запиту з правоохоронних та судових органів, заяви депутата сільської ради  відповідно до розподілу території, що володіє інформацією з предмету видачі довідки (за необхідності).

 Довідки- громадські характеристики видаються до органів внутрішніх справ, органів прокуратури, судів та інших органів за місцем потреби.

 

2.15. Довідка – виписка із по господарської книги.

Довідка – виписка з погосподарської книги  видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, нотаріального запиту, діючих або  архівних погосподарських книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному.

Довідка – виписка з по господарської книги видається за місцем потреби.

 

                  2.16. Довідка про громадянина згідно запитів

Видається на підставі запитів правоохоронних та інших органів та  погосподарських книг по селах Водяне, Дніпровка, Мічуріна, Нововодяне, Примірне, Новоукраїнка, Степове, селищу Заповітному.

Видається до органів внутрішніх справ та інших органів.

 

2.17. Довідка про наявність чи відсутність будівель та споруд на


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь